Wat is de Protestantse Kerkbode? 

De Protestantse Kerkbode (PKB) is een uitgave van de Stichting Protestantse Kerkbode Groningen (i.o.) van/voor alle gemeenten van de Protestantse Kerk Nederland (PKN) in de provincie Groningen. De stichting laat deze uitgave realiseren door Dekker Creatieve Media & Druk, gevestigd te Leeuwarden.